Thứ Bảy, 19 - Tháng Mười - 2019

Các lỗi trong Excel thường gặp và cách sửa lỗi bạn nên biết

Bạn có gặp những lỗi này khi sử dụng Excel: #VALUE!, #NUM!, #NULL!… Xem nguyên nhân và cách sửa lỗi nhanh nhất, dễ nhất ở đây. ...

Cách viết thêm số 0 vào đầu, viết số điện thoại trong Excel mọi...

Hướng dẫn cách viết thêm số 0 vào đầu, viết số điện thoại trong Excel từ 2003 đến 2016 Cách 1: Thêm số 0 vào riêng lẻ  từng ô Cách 2: Thêm số 0...

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel 1. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ hoa 2. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang...

Cách tạo list drop-down trong excel-combobox

Cách 1: Dành cho danh sách đổ xuống (drop-down list) nhiều lựa chọn Cách 2: Dành cho drop-down list ít lựa chọn Hôm nay thuthutienich.com sẽ hướng dẫn...

Cách sắp xếp tên theo thứ tự ABC trong Excel (2003-2016)

1. Chia cột họ và tên ra riêng 2. Cột họ và tên chung một cột 3. Tạo bộ lọc để sắp xếp nhanh Sắp xếp dữ liệu cũng...

Cách sử dụng hàm IF trong Excel (2003-2016)

Hàm IF là gì? Ví dụ 1: Hàm IF cơ bản nhất Ví dụ 2: Hàm IF kết hợp với hàm IF hay còn gọi là lệnh IF lồng ...

Cách kết hợp hàm IF, hàm AND và hàm OR trong Excel

Hàm AND và hàm ORHàm AND Kết hợp hàm IF và hàm ANDHàm OR Hàm IF kết hợp với hàm OR Hàm IF kết hợp hàm AND và hàm OR ...

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUM, SUMIF và SUMIFS cơ bản

Cách sử dụng hàm SUM, SUMIF và SUMIFS cơ bản 1. Hàm SUM 2. Hàm SUMIF 3. Hàm SUMIFS Hàm SUM, SUMIF, SUMIFS là ba hàm nằm trong bộ hàm...

Hướng dẫn cách cố định hàng và cột trong Excel

Hướng dẫn cách cố định cột trong Excel Hướng dẫn cách cố định hàng trong Excel Cố định cột hay hàng sẽ giúp người xem dễ quan sát...