Tag Archives: Thủ Thuật Word

Hướng dẫn cách viết số mũ, phân số, công thức toán học, hóa học trong Word

Cách viết số mũ, phiên số, công thứ hóa học nhanh vào Word Cách viết dấu mũ: Cách viết công thức hóa học: Cách viết công thức dưới dạng phân số: Cách viết công thức toán học sử dụng thanh công cụ của Word Cách viết số mũ, phân số, công thức toán học, …

Read More »