Sử dụng hiệu ứng SmartArt trong PowerPoint

Bạn soạn thảo một đoạn văn bản hay một sơ đồ như sau:

Capture

Nhưng khi bạn chỉnh hiệu ứng thì hiệu ứng áp dụng cho toàn bộ đoạn văn bản hoặc toàn bộ sơ đồ

Capture

Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh hiệu ứng từng phần cho đoạn và sơ đồ biểu đồ trong PowerPoint

Sau khi chỉnh hiệu ứng cho đoạn văn bản, bạn click chuột phải vào hiệu ứng và chọn Effect Options…

Capture

Trong hộp thoại mang tên hiêu ứng, bạn chọn thẻ Text Animation và chọn mục Group Text:

Capture

As One Object: Hiệu ứng sẽ áp dụng cho toàn bộ ăn bản trong Text Box

All Paragraphs At Once: Hiệu ứng sẽ áp dụng cho từng đoạn trong Text Box.

Capture

Bạn thực hiện tương tự đối với sơ đồ (SmartArt) và biểu đồ (chart).

Sau khi chọn hiệu ứng, bạn click chuột phải chọn Effect Options.

Capture

 

Trong hộp thoại mang tên hiệu ứng, bạn chọn thẻ SmartArt Animation, trong tùy chọn Group graphic, chọn One by one

Capture

Khung Animation sau khi chọn One by one

Capture

Bây giờ bạn có thể tùy ý chỉnh hiệu ứng từng phần cho đoạn và sơ đồ biểu đồ của mình một cách dễ dàng.

Chúc các bạn thành công!

About Lưu Hoàng

Đam mê công nghệ, võ thuật, thích học hỏi về những kiến thức mới

Check Also

Hướng dẫn cách cài đặt tiếng Việt cho Office 2010

Hướng dẫn cách cài đặt tiếng Việt cho Microsoft Office 2010. Với giao diện tiếng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?