đề bài

Nhập vào cạnh hình vuông và số bước lệch vẽ hình trên.

Trong bài viết này chúng tôi trình bày 2 cách giải, cách gải thứ nhất dành cho học sinh tiểu học, cách giải thứ 2 dùng cho học sinh trung học (sử dụng Pitago).

Ở cách giải đầu tiên sử dụng một nhân vật sau đó sẽ tạo ra một bản sao di chuyển đến vị trí kế tiếp sau đó tiến hành đo khoảng cách và góc giữa bản sao và bản chính.

vẽ bằng một nhân vật
kịch bản một nhân vật

Cách giải thứ 2 đơn giản hơn tuy nhiên phải sử dụng định lý Pitago để tính cạnh huyền và tính góc lệnh giữa hình vuông ban đầu và hình vuông mới. Chúng tôi chân thành cảm ơn cô Ngọc Thu Thủy đã gửi code này.

sử dụng định lý Pitago

Các bạn có thể tham khảo code ở đây hoặc xem lại trên Youtube

Tìm hiểu Scratch 3.0