Hướng trong Scratch

Trong Scratch nhân vật có thể xoay 360 độ, bạn có thể chỉnh xoay mà nhân vật của bạn trên sân khấu không nhúc nhích ?

đổi tên nhân vật scratch

Bấm vào chữ i màu xanh để mở rộng thông tin nhân vật

Hướng ban đầu mặc định của nhân vật là 90 và sau đó tùy thuộc vào bạn ra lệnh xoay như thế nào  nó sẽ di chuyển tương ứng.

Trong hình minh họa ở dưới nếu bạn muốn di chuyển tới tam giác hay ngôi sao thì đầ tiên bạn phải chỉnh hướng cho nhân vật trước, hướng 90 hướng 0, hướng -180 sau đó phối hợp với quay trái hoặc quay phải đều được.

hướng trong Scratch

Truyền biến

Trong ví dụ dưới đây (video) tôi sẽ vẽ hình vuông ở 2 đầu trục x và hình tròn trên trục y các bạn xem để hiểu thêm cách truyền biến và hướng của Scratch. Một vấn đề ảnh hưởng rất lớn tới việc bạn xoay và di chuyển đó là trọng tâm của nhân vật, chúng tôi sẽ đề cập trong những bài tiếp theo.