Scratch bắn máy bay.(Video)


Mời các bạn chơi thử game

Hình nền:

Ở đay sử dụng 2 hình nền chính BG dùng để chơi game và Over dùng để hiển thị khi người chơi thua. Bạn xem code ở hình dưới

hình nền

sử dụng 3 hình nền

Scripts của hình nền

Scripts của hình nền

Hình nền khi nhận được thông báo sẽ dựa vào đó mà chạy các âm thanh cho phù hợp

Máy bay của người chơi

Máy bay của người chơi

Máy bay của người chơi

Máy bay của người chơi chỉ có một kiểu và sẽ di chuyển theo chuột, nến chạm vào máy bay định thì bị thua

code máy bay

code máy bay

Máy bay địch

Bên trong đối tượng này là 6 hình khác nhau được đánh số từ 1 tới 6, khi thay đổi hình dạng thì ta thấy xuất hiện 1 loại máy bay khác.

code máy bay địch

code máy bay địch

Dòng code khi bấm cờ xanh sẽ chờ một thời gian từ 3 tới 5 giây và tạo ra một máy bay mới. Máy bay này xuất hiện ở trên và chạy xuống dưới, nó biến mất khi chạm biên dưới hoặc chạm vào đạn.

code đạn bắn

code đạn bắn

2 biến nox và noy sẽ chạy theo đường đi của viên đạn, khi chạm máy bay thì đây chính là tọa độ của vụ nổ.

Vụ nổ bigbang

code vụ nổ

code vụ nổ

Vụ nổ được tạo ra bằng cách chạy 5 hình ảnh khác nhau

Các bạn có thể tải file source về để tham khảo và sửa lại theo ý mình, vẫn còn một vấn đề nhỏ mình chưa fix được đó là khi xuất hiện 2 máy bay địch nếu một chiếc trúng đạn thì chiếc kia cũng biến mất ?