Cho dãy số 3, 5, 8, 11, 15, 19 … hỏi số ở vị trí 2017 là số bao nhiêu?

Bèo tấm là loại thực vật nổi trên mặt nước, có kích thước nhỏ, tốc độ sinh trưởng nhanh, với điều kiện thuận lợi trong 2 ngày số lượng bèo tấm sẽ tăng gấp đôi. Đặc biệt người ta thường dùng bèo tấm để xử lý môi trường nước trong các ao tù và hạn chế sự phát triển của muỗi. Người ta thả vào ao nước một gam bèo tấm trong điều kiện thuận lợi, hỏi sau 60 ngày trong ao nước có bao nhiêu kí-lô-gam bèo tấm? Biết rằng cứ 2 ngày thì số bèo tấm tăng lên gấp đôi.

Tính tổng của của tất cả các số nhỏ hơn 1000 mà chia cho 5 dư 4, chia cho 6 dư 5.

Trăm con gà giá trăm đồng. Gà trống 5 đồng một con, gà mái 3 đồng một con, gà con 2 con một đồng. Em hãy lập trình tính số gà trống, gà mái và gà con.

Cho dãy số 4, 8, 12, 16, … tính tổng của 100 số hạng đầu tiên.

Cho dãy số 1, 3, 7, 13, 21, …, n biết n là một số gần bằng số 92. Tính trung bình cộng của dãy số trên.

Cho một bể nước có thể lớn hơn 1991 lít và nhỏ hơn 2016 lít. Có 2 thùng với thể tích là 11 và 14 lít.

  • Thao tác 1: Múc đầy thùng 11 lít đổ vào bể.
  • Thao tác 2: Múc đầy thùng 14 lít đổ vào bể.
  • Nếu sử dụng thao tác 1 cho tới khi còn 1 lít nữa thì đầy bể
  • Nếu sử dụng thao tác 2 cho tới khi nước tràn ra khỏi bể là 2 lít
Tính thể tích của bể.

Cho 5 chữ số từ 1 tới 5, tính tổng các số có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 5 ví dụ 1235, 1245, 1325, 2135…