Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Quizizz

Xin chào các bạn, hôm nay Ngọc Hoàng IT giới thiệu với các bạn một website hỗ trợ về giáo dục và kiểm tra online.

Phần đầu dành cho Giáo Viên

Đầu tiên là phần đăng ký: Click vào đây

Sau khi xuất hiện 1 giao diện Register

Sign up with email: sử dụng tài khoản email để đăng ký. Bấm Next để chuyển tới bước kế tiếp.

Bạn chọn a teacher nhé.

Sau khi chọn xong

Title: chọn theo Mr, Ms…

First name và Last name: điền đầy đủ họ tên

Password: nhập mât khẩu.

Bấm Complete sign up để hoàn thành đăng ký.

Hướng dẫn quản trị Quizizz:

Sau khi đăng ký xong thì chúng ta bước vào trang quản trị dành cho Giáo viên:

Find a quiz: Tìm 1 bài Quiz
My Quizzes: Các bài kiểm tra của tôi
Reports: Báo cáo
Classes: Lớp học
Collection: Bộ sưu tập.

Để tạo 1 bài kiểm tra thì ta bấm vào Create a new quiz
Xuất hiện 1 cửa sổ

  1. Name this quiz: Tên bài kiểm tra
  2. Chosse relevant subjects: Chọn môn học liên quan

Sau khi chọn xong ta bấm Next

Ở đây chúng ta có 2 sự lựa chọn:
1. Create a new question: Tạo 1 câu hỏi
2. Teleport: Nhập câu hỏi từ các bài khác.

Create a new question:

Single answer: chọn 1 đáp án đúng.
Multi Answer: nhiều đáp án đúng.

Sau khi gõ xong câu hỏi ta bấm Save

Sau khi soạn xong câu hỏi bạn bấm vào Finish Quiz để hoàn thành bài kiểm tra

Hướng dẫn thêm Học sinh vào lớp học:

Trước khi thêm HS vào lớp học chúng ta phải tạo Class.
Ở giao diện trang chủ bấm vào Classes

Ta bấm vào Create a class

Bấm vào Create a new class

Nhập tên lớp và bấm Create class

Hướng dẫn tạo mới tài khoản học sinh và thêm vào lớp học

Ở giao diện Classes ta chọn lớp cần thêm học sinh vào:

Ta bấm vào Add students

Xuất hiện 1 cửa sổ: ta chỉ cần copy link và gửi cho HS đăng ký.

Hướng dẫn tạo bài kiểm tra cho HS tham gia

Ở giao diện bấm vào My Quizz.

Chọn bài kiểm tra

Bấm chọn Live Game

Ở đây có 3 chế độ lựa chọn là Team, Classic, Test.
Chọn lớp học cho bài kiểm tra ở mục Assign to a class.

Sau khi chọn xong bấm Host Game.