26 C
Ho Chi Minh City
Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020

HƯỚNG DẪN 2 CÁCH LOẠI BỎ DẤU TIẾNG VIỆT TRONG EXCEL MỚI NHẤT

Trong công việc đôi khi bạn phải loại bỏ dấu tiếng việt trong một đoạn văn bản. Trong Excel làm điều đó như thế nào? Có hàm nào giúp loại bỏ dấu tiếng việt không? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu 2 cách loại bỏ dấu tiếng việt trong Excel nhé: Cách dùng bộ gõ Unikey và Cách dùng hàm trong Excel.

LOẠI BỎ DẤU TIẾNG VIỆT TRONG EXCEL BẰNG CÔNG CỤ UNIKEY

Đây là một cách khá phổ biến mà chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Chỉ cần cài đặt bộ gõ Unikey miễn phí từ Internet về là có thể sử dụng được rồi. Cách làm như sau:

Bước 1: Kiểm tra font chữ mà bạn đang sử dụng trong Excel

Font chữ sẽ giúp bạn xác định bảng mã sẽ sử dụng trong bộ chuyển đổi của Unikey. Dưới đây là một số loại font phổ biến thường sử dụng ở Việt Nam:

 • Font Arial, Times New Roman… thuộc bảng mã Unicode
 • Font .VnTimes, .VnTimesH… (bắt đầu với chữ .Vn) thuộc bảng mã TCVN3
 • Font VNI-Times… (bắt đầu với chữ VNI) thuộc bảng mã VNI Windows

Ví dụ:

Đoạn nội dung trong vùng A2:A4 có font là Times New Roman, thuộc bảng mã Unicode.

Bước 2: Copy nội dung cần loại bỏ dấu.

Chú ý: bạn cần đảm bảo nội dung trong ô phải được hiển thị đầy đủ nội dung. Việc hiển thị không đầy đủ sẽ dẫn tới kết quả chuyển đổi cũng không chính xác

Thao tác copy như sau:

 • Bôi đen vùng ô cần copy
 • Bấm phím tắt để copy: Ctrl + C

Bước 3: Thực hiện loại bỏ dấu trong bảng chuyển đổi Unikey

Mở bảng chuyển đổi Unikey:

Bạn mở Unikey lên và bấm chuột phải vào biểu tượng Unikey ở góc bên phải (phía dưới) màn hình máy tính, chọn Công cụ…:

Thực hiện thao tác loại bỏ dấu

Trong bảng chuyển đổi, bạn thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra đúng bảng mã Nguồn và mã Đich giống nhau, cùng là bảng mã của font chữ bạn đang sử dụng
 2. Bấm vào Lựa chọn là Loại bỏ dấu
 3. Bấm vào nút Chuyển mã, sẽ xuất hiện thông báo thành công như sau:
 4. Bấm Đóng để đóng bảng chuyển đổi lại (nếu muốn, không bắt buộc)

Bước 4: Dán kết quả vừa thu được ở bước 3 vào vị trí cần lấy kết quả

Tại vị trí muốn lấy kết quả (ví dụ ô B2), bạn bấm lệnh dán (Phím tắt Ctrl + V)

Kết quả thu được như sau:

Lưu ý:

 • Việc dán kết quả sẽ cần 2 cột, trong đó 1 cột có nội dung và 1 cột trống
 • Cần đảm bảo luôn có 2 cột trống để lấy kết quả, tránh việc làm mất nội dung ở cột khác.

Tham khảo thêm: Cách gõ dấu tiếng Việt, dùng gõ tắt, chuyển mã với Unikey.

LOẠI BỎ DẤU TIẾNG VIỆT BẰNG HÀM TỰ TẠO TRONG VBA EXCEL

Cách sử dụng Unikey trải qua nhiều thủ tục và phức tạo quá phải không nào? Nếu bạn muốn có 1 hàm trong Excel giúp loại bỏ dấu tiếng việt thì phải sử dụng tới hàm tự tạo trong VBA, bởi bản thân Excel không có sẵn hàm này.

Cách làm như sau:

Bước 1: Trước hết bạn cần đọc bài viết hướng dẫn cách viết hàm tự tạo trong VBA dưới đây (để nắm được tổng quan các thao tác cần làm)

Hướng dẫn cách viết hàm tự tạo trong Excel bằng VBA

Bước 2: Bạn hãy tạo 1 Module và dán đoạn code dưới đây vào trong Module đó:

Hướng dẫn: Bấm vào nút View Raw ở góc dưới khung Code => Mở ra cửa sổ cho phép bạn copy đoạn code => Copy và dán vào Module

Function bo_dau_tieng_viet(Text As String) As String
Dim AsciiDict As Object
Set AsciiDict = CreateObject(“scripting.dictionary”)
AsciiDict(192) = “A”
AsciiDict(193) = “A”
AsciiDict(194) = “A”
AsciiDict(195) = “A”
AsciiDict(196) = “A”
AsciiDict(197) = “A”
AsciiDict(199) = “C”
AsciiDict(200) = “E”
AsciiDict(201) = “E”
AsciiDict(202) = “E”
AsciiDict(203) = “E”
AsciiDict(204) = “I”
AsciiDict(205) = “I”
AsciiDict(206) = “I”
AsciiDict(207) = “I”
AsciiDict(208) = “D”
AsciiDict(209) = “N”
AsciiDict(210) = “O”
AsciiDict(211) = “O”
AsciiDict(212) = “O”
AsciiDict(213) = “O”
AsciiDict(214) = “O”
AsciiDict(217) = “U”
AsciiDict(218) = “U”
AsciiDict(219) = “U”
AsciiDict(220) = “U”
AsciiDict(221) = “Y”
AsciiDict(224) = “a”
AsciiDict(225) = “a”
AsciiDict(226) = “a”
AsciiDict(227) = “a”
AsciiDict(228) = “a”
AsciiDict(229) = “a”
AsciiDict(231) = “c”
AsciiDict(232) = “e”
AsciiDict(233) = “e”
AsciiDict(234) = “e”
AsciiDict(235) = “e”
AsciiDict(236) = “i”
AsciiDict(237) = “i”
AsciiDict(238) = “i”
AsciiDict(239) = “i”
AsciiDict(240) = “d”
AsciiDict(241) = “n”
AsciiDict(242) = “o”
AsciiDict(243) = “o”
AsciiDict(244) = “o”
AsciiDict(245) = “o”
AsciiDict(246) = “o”
AsciiDict(249) = “u”
AsciiDict(250) = “u”
AsciiDict(251) = “u”
AsciiDict(252) = “u”
AsciiDict(253) = “y”
AsciiDict(255) = “y”
AsciiDict(352) = “S”
AsciiDict(353) = “s”
AsciiDict(376) = “Y”
AsciiDict(381) = “Z”
AsciiDict(382) = “z”
AsciiDict(258) = “A”
AsciiDict(259) = “a”
AsciiDict(272) = “D”
AsciiDict(273) = “d”
AsciiDict(296) = “I”
AsciiDict(297) = “i”
AsciiDict(360) = “U”
AsciiDict(361) = “u”
AsciiDict(416) = “O”
AsciiDict(417) = “o”
AsciiDict(431) = “U”
AsciiDict(432) = “u”
AsciiDict(7840) = “A”
AsciiDict(7841) = “a”
AsciiDict(7842) = “A”
AsciiDict(7843) = “a”
AsciiDict(7844) = “A”
AsciiDict(7845) = “a”
AsciiDict(7846) = “A”
AsciiDict(7847) = “a”
AsciiDict(7848) = “A”
AsciiDict(7849) = “a”
AsciiDict(7850) = “A”
AsciiDict(7851) = “a”
AsciiDict(7852) = “A”
AsciiDict(7853) = “a”
AsciiDict(7854) = “A”
AsciiDict(7855) = “a”
AsciiDict(7856) = “A”
AsciiDict(7857) = “a”
AsciiDict(7858) = “A”
AsciiDict(7859) = “a”
AsciiDict(7860) = “A”
AsciiDict(7861) = “a”
AsciiDict(7862) = “A”
AsciiDict(7863) = “a”
AsciiDict(7864) = “E”
AsciiDict(7865) = “e”
AsciiDict(7866) = “E”
AsciiDict(7867) = “e”
AsciiDict(7868) = “E”
AsciiDict(7869) = “e”
AsciiDict(7870) = “E”
AsciiDict(7871) = “e”
AsciiDict(7872) = “E”
AsciiDict(7873) = “e”
AsciiDict(7874) = “E”
AsciiDict(7875) = “e”
AsciiDict(7876) = “E”
AsciiDict(7877) = “e”
AsciiDict(7878) = “E”
AsciiDict(7879) = “e”
AsciiDict(7880) = “I”
AsciiDict(7881) = “i”
AsciiDict(7882) = “I”
AsciiDict(7883) = “i”
AsciiDict(7884) = “O”
AsciiDict(7885) = “o”
AsciiDict(7886) = “O”
AsciiDict(7887) = “o”
AsciiDict(7888) = “O”
AsciiDict(7889) = “o”
AsciiDict(7890) = “O”
AsciiDict(7891) = “o”
AsciiDict(7892) = “O”
AsciiDict(7893) = “o”
AsciiDict(7894) = “O”
AsciiDict(7895) = “o”
AsciiDict(7896) = “O”
AsciiDict(7897) = “o”
AsciiDict(7898) = “O”
AsciiDict(7899) = “o”
AsciiDict(7900) = “O”
AsciiDict(7901) = “o”
AsciiDict(7902) = “O”
AsciiDict(7903) = “o”
AsciiDict(7904) = “O”
AsciiDict(7905) = “o”
AsciiDict(7906) = “O”
AsciiDict(7907) = “o”
AsciiDict(7908) = “U”
AsciiDict(7909) = “u”
AsciiDict(7910) = “U”
AsciiDict(7911) = “u”
AsciiDict(7912) = “U”
AsciiDict(7913) = “u”
AsciiDict(7914) = “U”
AsciiDict(7915) = “u”
AsciiDict(7916) = “U”
AsciiDict(7917) = “u”
AsciiDict(7918) = “U”
AsciiDict(7919) = “u”
AsciiDict(7920) = “U”
AsciiDict(7921) = “u”
AsciiDict(7922) = “Y”
AsciiDict(7923) = “y”
AsciiDict(7924) = “Y”
AsciiDict(7925) = “y”
AsciiDict(7926) = “Y”
AsciiDict(7927) = “y”
AsciiDict(7928) = “Y”
AsciiDict(7929) = “y”
AsciiDict(8363) = “d”
Text = Trim(Text)
If Text = “” Then Exit Function
Dim Char As String, _
NormalizedText As String, _
UnicodeCharCode As Long, _
i As Long
‘Remove accent marks (diacritics) from text
For i = 1 To Len(Text)
Char = Mid(Text, i, 1)
UnicodeCharCode = AscW(Char)
If (UnicodeCharCode < 0) Then
‘See http://support.microsoft.com/kb/272138
UnicodeCharCode = 65536 + UnicodeCharCode
End If
If AsciiDict.Exists(UnicodeCharCode) Then
NormalizedText = NormalizedText & AsciiDict.Item(UnicodeCharCode)
Else
NormalizedText = NormalizedText & Char
End If
Next
bo_dau_tieng_viet = NormalizedText
End Function
view rawbo_dau_tieng_viet.bas hosted with ❤ by GitHub

Bước 3: Đóng cửa sổ VBA lại và trở về màn hình làm việc Excel. Bây giờ bạn đã có thể sử dụng hàm bo_dau_tieng_viet được rồi.

Lưu ý:

Khi copy/paste hàm tự tạo trên tại file nào (Workbook nào) thì bạn chỉ sử dụng được trong file đó. File khác không có Code sẽ không dùng được. Khi lưu file có sử dụng VBA bạn cần lưu dưới dạng file Enable-macro Workbook (.xlsm)

Lưu Hoànghttps://ngochoangit.net
Yêu thích công nghệ - đam mê võ thuật !

Related Articles

Cách cài đặt Youtube Vanced phiên bản v15.40.37, xem Youtube không còn bị gián đoạn bởi quảng cáo

Một ứng dụng cho phép bạn có thể xa vẫn có thể xem video như trên Youtube thường, hơn hết ứng dụng này không...

Cách chuyển màu màn hình máy tính sang trắng đen trên Win và macOS

Các hệ điều hành phổ biến đều cho phép màn hình máy tính màu chuyển sang đen trắng bởi điều này sẽ giúp chúng...

Download ABBYY FineReader 15 Mới Nhất 2020 Full [email protected] Chuẩn Link Google Drive

Download ABBYY FineReader 15 Mới Nhất 2020 – Phần Mềm Chỉnh Sửa File PDF và Chuyển Đổi PDF Sang Word, Excel, PowerPoint Tốt Nhất...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

563FansLike
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

Cách cài đặt Youtube Vanced phiên bản v15.40.37, xem Youtube không còn bị gián đoạn bởi quảng cáo

Một ứng dụng cho phép bạn có thể xa vẫn có thể xem video như trên Youtube thường, hơn hết ứng dụng này không...

Cách chuyển màu màn hình máy tính sang trắng đen trên Win và macOS

Các hệ điều hành phổ biến đều cho phép màn hình máy tính màu chuyển sang đen trắng bởi điều này sẽ giúp chúng...

Download ABBYY FineReader 15 Mới Nhất 2020 Full [email protected] Chuẩn Link Google Drive

Download ABBYY FineReader 15 Mới Nhất 2020 – Phần Mềm Chỉnh Sửa File PDF và Chuyển Đổi PDF Sang Word, Excel, PowerPoint Tốt Nhất...

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Windows Defender là chương trình diệt virus miễn phí được Microsoft cài đặt sẵn trên Windows 10 (và Windows 8.1) để bảo vệ máy tính của bạn...

Download UltraISO Premium 9.7 Full Crack | Serial Key Vĩnh Viễn

Cùng với sự phổ biến của đĩa cứng dung lượng lớn, mọi người đã sử dụng để sao chép đĩa compact vào các tệp...

Hướng dẫn bỏ chặn quảng cáo