Giải đề thi tin học trẻ Tp HCM 2018

Câu 1 đề thi tài năng trẻ tin học Tp.HCM 2018

Câu 1 đề thi tài năng trẻ tin học Tp.HCM 2018

tin học trẻ Tp HCM 2018

tin học trẻ Tp HCM 2018

bài giải (2 cách)

Bài giải

Hàm PIXEL sẽ cho chúng ta biết ngay vị trí bút của rùa có màu gì, nguyên vòng lặp While Pixel… sẽ làm cho rùa đi tới vị trí các đường Ellipse…

Đề tài năng trẻ tin học Tp.HCM 2018 Câu 2

Đề tài năng trẻ tin học Tp.HCM 2018 Câu 2

Giải câu 2 (code Nguyễn Nguyễn FB)

Giải câu 2 (code Nguyễn Nguyễn FB)