Đề thi tài năng trẻ tin học 2017 Mswlogo

Đề thi tài năng trẻ tin học 2017 Mswlogo

Đề thi tài năng trẻ tin học quốc gia 2017 Mswlogo

Câu 1: Bài này đã có rất lâu trên website ở đây chúng tôi cung cấp cho các bạn code giải của Thầy Nguyễn Nguyễn (fb) các bạn tham khảo.

Hoa sen

Giải câu 1 đề thi tài năng trẻ tin học 2017 Mswlogo

To Hoasen2
    CS
    SetPC[255 0 255]
    LT 125 Repeat 9[Repeat 2[Arc2 90 200 RT 90]RT 20]
End

Câu 2:

Phần vẽ hình

111.png

Phần nhập giá trị

33.png

tài năng trẻ tin học quốc gia 2017

tài năng trẻ tin học quốc gia 2017

Phần chương trình chính

cau2.png

77.png

Ở đây dùng một biết là thoat để kiểm tra xem có thể đi tiếp không. Chương trình sẽ kiểm tra xem ô đầu tiên có phải là ô màu ko, nếu không phải thì mới làm tiếp, biết thoát như 1 lá cờ bật lên = TRUE có nghĩa là đi được, khi đi được nó sẽ kiểm tra ô bên phải trước nếu trường hợp nó là ô cuối 5, 10, 15, 20 thì nó đi lên, việc đi lên hay đi ngang được điều khiển bằng cách thay đổi biến i, trước khi đi thì nó sẽ kiểm tra ô sắp tới có đi được không i+5 kiểm tra ô ở trên i+1 kiểm tra ô bên phải. Mô tả như vậy cho dễ hiểu, các bạn có thể đọc các ghi chú trong code để hiểu được ý dồ của người viết.