Đề thi tài năng trẻ tin học tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 câu 3

Đề thi Quãng Ngãi năm 2018

Đề thi năm 2018

Đề thi năm Quãng Ngãi 2018 câu 3

Giải bằng MSWLogo

Hình minh họa

Giải đề thi Quảng Ngãi 2018

Vẽ bàn cờ bằng cách khác:

to banco
repeat 4[repeat 2[cot rt 90 fd 60 rt 90 ]rt 90 fd 60 lt 90]
end

to cot
repeat 4[haio]end

to haio
oden fd 30 otrang fd 30
end

to oden
repeat 4[fd 30 rt 90]rt 45 PU fd 30 fill bk 30 PD lt 45
end

to otrang
repeat 4[fd 30 rt 90]end

Dưới đây là cách giải bằng Scratch, Vuông là thủ tục dùng để vẽ một hình vuông cạnh là n, cách giải này dựa vào tọa độ và di chuyển để vẽ các ô màu, ô trắng không cần vẽ. Lưu ý với bài giải bằng Scratch chúng tôi không làm giống theo yêu cầu của đề, trong bài này chúng tôi xác định ô đầu tiên là ô ở góc dưới cùng bên trái.

Vẽ và tô màu hình vuông

Vẽ và tô màu hình vuông

Đóng khung bàn cờ

Đóng khung bàn cờ

Nhập vào tọa độ để kiểm tra ô có màu gì

Nhập vào tọa độ để kiểm tra ô có màu gì

Giải đề thi tài năng trẻ tin học 2018 Quảng Ngãi

Chương trình chính

Các bạn có thể tham khảo chương trình ở đây. https://scratch.mit.edu/projects/235742920/

Scratch Quảng Ngãi 2018

Một cách giải khác của Nguyễn Nguyễn (Fb) theo sát đề.